Regulamin Groty Solnej oraz Regulamin Klubu zdrowych Inspiracji

Regulamin Groty Solnej Halit:

 1. Seanse w Grocie Solnej rozpoczynają się o pełnych godzinach.
 2. Obiekt jest monitorowany (zapis z kamer jest na bieżąco nagrywany).
 3. Dorośli odpowiadają za szkody i zniszczenia dokonane przez dzieci zostające pod ich opieką.
 4. Opiekunowie grup w całości odpowiadają za porządek oraz ewentualne zniszczenia.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do groty artykułów spożywczych.
 6. W grocie obowiązuje obuwie zamienne (BIAŁE skarpety, klapki, ochraniacze).
 7. Korzystanie z usług (seans w grocie solnej, sesja oddechowa, koncert na misach i gongu, relaksacja, qigong) wymaga wcześniejszej rezerwacji!
 8. W przypadku rezygnacji z usług prosimy o niezwłoczne powiadomienie.

Regulamin Klubu Zdrowych Inspiracji „HALIT”

 1. Każda osoba korzystająca z usług KZI „HALIT” ma obowiązek przestrzegania regulaminu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania czystości i higieny, nie używania telefonu komórkowego podczas zajęć, posiadania odpowiedniego do ćwiczeń stroju oraz obuwia zmiennego.
 3. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku. Prosimy o nie spóźnianie się.
 4. Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. W przypadku nie odwołania rezerwacji na zajęcia z odpowiednim wyprzedzeniem obowiązuje kara w wysokości 20zł.
 5. O swojej nieobecności na zajęciach trzeba poinformować przynajmniej dzień wcześniej.
 6. Osoby, które zgłosiły swoją nieobecność mogą odrabiać zajęcia w ustalonym terminie.
 7. W przypadku braku zajęć, każdy ich uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 8. W przypadku nieobecności instruktora zostanie zorganizowane zastępstwo w ramach odpowiednich zajęć.
 9. W przypadku zniszczenia mienia koszty naprawy ponosi osoba za nie odpowiedzialna.
 10. Zgubienie lub uszkodzenie kluczyka do szafki należy zgłosić w recepcji oraz uiścić opłatę w wysokości 20 zł jako ekwiwalent za wymianę zamka.
 11. Na salę ćwiczeniową nie można wnosić żadnych artykułów spożywczych poza wodą do picia.
 12. KZI „HALIT” zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane.
 13. KZI „HALIT” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 14. KZI „HALIT” nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi pozostającymi na terenie obiektu. W przypadku osób niepełnoletnich korzystających z usług Klubu, niezbędna jest opieka opiekuna prawnego lub rodzica, bądź jego pisemna zgoda. Należy podkreślić, iż opiekun prawny lub rodzic bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie jego pobytu w Klubie.
 15. Wszelkie dolegliwości zdrowotne powinny być zgłoszone instruktorowi. KZI „HALIT”  nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas zajęć. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, jest świadoma z konsekwencji zdrowotnych wynikających z uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub oraz posiada pozwolenie lekarskie na udział w zajęciach.
 16. KZI „HALIT” zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.